Ms. Thương Dương Ms. Thương Dương - Giám đốc vùng
Shorelight Education
Ho Chi Minh
Search
30 Jun, 2016


Dịch vụ tuyển dụng của HR2B rất chuyên nghiệp và chất luợng của các ứng viên rất cao. HR2B đã giúp tôi giảm bớt áp lực trong việc tìm đuợc những nhân viên giỏi, một việc rất là khó khăn trong thời đại ngày nay.


 Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page