Ms. Thu Huyen Ms. Thu Huyen - Chuyên viên Nhân sự
Daikin Vietnam
HaNoi
Search
24 Mar, 2016


Tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới HR2B, đặc biệt là tới chị Thanh Hà vì đã hỗ trợ tuyển dụng cho công ty chúng tôi. HR2B luôn nỗ lực để đáp ứng nhu cầu và tư vấn cho chúng tôi nhanh chóng và kịp thời.Hữu ích?
2 1
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page