Ms. Nguyen Thi Thuy Linh Ms. Nguyen Thi Thuy Linh - Thư kí Tổng giám đốc
Maj Invest Vietnam Management Consultancy LLC
Hồ Chí Minh
Search
03 Tháng bảy 2015


Chúng tôi rất hài lòng khi làm việc với một đơn vị chuyên nghiệp như HR2B. Làm việc với các bạn rất tuyệt. Tất cả ứng viên do HR2B giới thiệu đều có năng lực rất tốt và yêu cầu của chúng tôi rất nhanh.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page