Ms. Nguyen Thi Thuy Linh Ms. Nguyen Thi Thuy Linh - Thư kí Tổng giám đốc
Maj Invest Vietnam Management Consultancy LLC
Hồ Chí Minh
Search
03 Jul, 2015


Chúng tôi rất hài lòng khi làm việc với một đơn vị chuyên nghiệp như HR2B. Làm việc với các bạn rất tuyệt. Tất cả ứng viên do HR2B giới thiệu đều có năng lực rất tốt và yêu cầu của chúng tôi rất nhanh.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page