Ms. Nguyen Minh Hien Ms. Nguyen Minh Hien - Giám Đốc Tài Chính
Espersen Vietnam Limited
Ho Chi Minh
Candidate
29 Jun, 2016


Tôi rất trân trọng sự hỗ trợ tuyệt vời từ Mr. Vinh

Đây thật sự là 1 công việc thú vị và rất phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của tôi. Bạn đã hỗ trợ tôi rất

nhanh chóng và là một cầu nối giao tiếp vô cùng chuyên nghiệp giữa ngùơi phỏng vấn và ứng viên. 

Cám ơn bạn rất nhiều  Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page