Ms. Giang Ms. Giang - Key Contact
Microsoft
Việt Nam
Staffing
19 Apr, 2017


Nhung hỗ trợ chúng tôi rất nhiều với những yêu cầu khó khăn từ phía công ty. Nhờ có sự trợ giúp của Nhưng mà công việc của chúng tôi thuận lợn và thành công.Chân thành cám ơn!


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page