Mr. Nguyễn Văn Thanh Mr. Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Điều hành
II-VI/VIR
Hồ Chí Minh - Việt Nam
Search
07 Nov, 2013


HR2B là cầu nối tốt nhất giữa nhà tuyển dụng và ứng viên, họ có sự thấu hiểu với cả hai phía.Hữu ích?
2 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page