Mr. Nguyễn Văn Thanh Mr. Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Điều hành
II-VI/VIR
Hồ Chí Minh - Việt Nam
Search
07 Nov, 2013


HR2B là cầu nối tốt nhất giữa nhà tuyển dụng và ứng viên, họ có sự thấu hiểu với cả hai phía.Hữu ích?
2 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page