Mr. Khiêm Trần Mr. Khiêm Trần - Giám đốc chuyển đổi kinh doanh
Vietnam International Bank (VIB)
Ho Chi Minh
Candidate
01 Jul, 2016


My là một chuyên viên tuyển dụng tài năng tuyệt vời và rất tận tâm mà tôi rất muốn giới thiệu cho mọi người. My đã giúp tôi tìm đuợc công việc trong vòng 2 tuần chỉ sau cuộc thảo luận đầu tiên với cô ấy. Cô ấy thậm chị còn gửi cho tôi những nguồn thông tin và kiến thức tuyệt vời về lĩnh vực ngân hàng mà tôi muốn tham gia. Điều này đã giúp tôi chuẩn bị rất tốt cho buổi phỏng vấn vì nó cung cấp cho tôi rất nhiều kiến thức về công việc mà tôi đang ứng tuyển. Sự cam kết của cô ấy còn vượt xa khỏi việc hòan tất ký hợp đồng; sự hỗ trợ và quan tâm ngay cả sau khi tôi nhận đuợc việc đã làm cho cô ấy trở nên đặc biệt. Cô ấy còn cho tôi biết số điện thoại của cô ấy để giúp tôi dễ dàng liên lạc và giao tiếp. Chúng tôi thậm chí vẫn còn liên lạc cho đến hiện tại và thuờng xuyên trao đổi về công việc và lĩnh vực của tôi. Tôi hòan tòan bị thuyết phục rằng tôi có thể phó thác các cơ hội nghề nghiệp của tôi vào khả năng của cô ấy.  

Nếu bạn tìm kiếm một chuyên viên tuyển dụng có khả năng tìm đuợc nguồn ứng viên tài năng cho doanh nghiệp của bạn, hoặc bạn tìm kiếm một chuyên gia với những kỹ năng tuyệt vời thì tôi rất chắc chắn sẽ giới thiệu "My" 

 Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nhà thiết kế trò chơi chính
Ông Lê Anh Sơn - Công ty Amanotes
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư Bảo trì
Ông Nguyễn Đức Quang - Công ty Tetra Park Việt Nam
Hồ Chí Minh Candidate
Nhân sự tiền lương
Bà Đào Ngọc kim Yến - Công ty DKSH
Hồ Chí Minh Candidate
Phòng nhân sự nhân
Bà Lê Kim Nguyên - Da Gia Company
Hồ Chí Minh Search
Nhà thiết kế trò chơi
Ông Lê Anh Sơn - Công ty Amanotes
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page