Mr. Dang Thai Son Mr. Dang Thai Son - Quantity Surveyor Manager
TAP Hospitality Saigon
Ho Chi Minh
Candidate
29 Jun, 2016


Mình rất ấn tượng với HR2B, ở các nội dung sau:
 
1. Nhân viên tư vấn: Nhiệt tình, chuyên môn cao, tận tình với nhà tuyển dụng cũng như với ứng viên;
 
2. Về HR2B: Cơ sở dữ liệu về ứng viên phong phú.
 
Cảm ơn HR2B tạo điều kiện cho mình có được môi trường làm việc phù hợp với chuyên môn.
 
Trân trọng


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page