Microsoft Vietnam Microsoft Vietnam - Tôi hài lòng
Microsoft Vietnam
TP. Hồ Chí Minh
Staffing
15 Apr, 2016


Tôi hài lòng với dịch vụ HR2B đang cung cấp


Hữu ích?
1 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page