Mai Thanh Chung Mai Thanh Chung - .
.
.
Candidate
09 Tháng bảy 2015


Dịch vụ của HR2B rất ổn. Tư vấn viên vẫn thường xuyên liên hệ với tôi, và tôi nghĩ điều này rất tốt nên chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc đến giờ


Hữu ích?
0 1
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page