Madel Sumagang Madel Sumagang - HR2B has professional
Contitech
TP. Hồ Chí Minh
Staffing
13 Apr, 2016


HR2B có dịch vụ chuyên nghiệp, xuất sắc, nhanh chóng, đúng thời gian và các tư vấn viên rất chuyên nghiệp, thân thiện và lịch sự.


Hữu ích?
1 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page