Le Viet Hung Le Viet Hung - Head of Sales
Philip Lighting Vietnam
Ho Chi Minh
Search
23 Jun, 2016


Nói về chất luợng dịch vụ của HR2B, Tôi có thể nói rằng dịch vụ của HR2B thật sự rất chuyên nghiệp cho đến thời điểm hiện tại. Cám ơn các chuyên viên của HR2B - những nguời đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiệt tình. Hãy tiếp tục giữ vững chất luợng công việc thật tốt như hiện nay nhé. 


Hữu ích?
1 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page