Le Viet Hung Le Viet Hung - Head of Sales
Philip Lighting Vietnam
Ho Chi Minh
Search
23/06/2016


Nói về chất luợng dịch vụ của HR2B, Tôi có thể nói rằng dịch vụ của HR2B thật sự rất chuyên nghiệp cho đến thời điểm hiện tại. Cám ơn các chuyên viên của HR2B - những nguời đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiệt tình. Hãy tiếp tục giữ vững chất luợng công việc thật tốt như hiện nay nhé. 


Hữu ích?
1 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page