Le Tu Kien Le Tu Kien - Chuyên viên phát triển sản phẩm
The Asia Thai Co.,Ltd
Hồ Chí Minh
Search
05 Sep, 2017


Tôi là Kiên và đang công tác trong ngành dịch vụ khách sạn. Tôi đã tìm kiếm một cơ hội mới cho sự nghiệp của tôi cho đển khi tôi được liên lạc bỡi chị Nga từ công ty HR2B. Cách giao tiếp và trao đổi ngắn gọn, súc tích, tôi đã có cơ hội gặp nhà tuyển dụng và bây giờ đã trở thành thành viên trong công ty của họ với những thử thách đầy hứa hẹn và những quyển lợi như mong đợi. Chị Nga theo sát cùng với HR2B và nhà tuyển dụng để đảm bảo mọi thứ được hoàn thành đúng và đạt được các yêu cầu - Tôi rất cảm kích sự nỗ lực của chị ấy. Sau tất cả, tôi rất hài lòng với chị Nga và các dịch vụ của HR2B và dự kiến sẽ làm việc với họ trong thời gian sắp tới.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page