Le Tu Kien Le Tu Kien - Chuyên viên phát triển sản phẩm
The Asia Thai Co.,Ltd
Hồ Chí Minh
Search
05 Sep, 2017


Tôi là Kiên và đang công tác trong ngành dịch vụ khách sạn. Tôi đã tìm kiếm một cơ hội mới cho sự nghiệp của tôi cho đển khi tôi được liên lạc bỡi chị Nga từ công ty HR2B. Cách giao tiếp và trao đổi ngắn gọn, súc tích, tôi đã có cơ hội gặp nhà tuyển dụng và bây giờ đã trở thành thành viên trong công ty của họ với những thử thách đầy hứa hẹn và những quyển lợi như mong đợi. Chị Nga theo sát cùng với HR2B và nhà tuyển dụng để đảm bảo mọi thứ được hoàn thành đúng và đạt được các yêu cầu - Tôi rất cảm kích sự nỗ lực của chị ấy. Sau tất cả, tôi rất hài lòng với chị Nga và các dịch vụ của HR2B và dự kiến sẽ làm việc với họ trong thời gian sắp tới.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page