Le Quang Bao Le Quang Bao - N/A
SabMiller
Ho Chi Minh
Search
20 Dec, 2016


Làm việc với HR2B là một trải nghiệm thú vị với tôi. Với khả năng làm việc cao độ và một tư duy đặt khách hàng lên hàng đầu là một điểm cộng thú vị của HR2B. Điều này gắn liền với lợi ích cho công việc kinh doanh của chúng tôi và giúp đưa ra những lời khuyên phù hợp đối với các ứng viên.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page