Le Minh Duc Le Minh Duc - .
.
.
Candidate
09 Jul, 2015


Tôi đánh giá rất cao việc HR2B đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình dự tuyển vào APB. Tư vấn viên của tôi - Thắng - Đã hỗ trợ và tư vấn cho tôi rất nhiêu. Bên cạnh đó, tôi cũng có một vài đề nghị để dịch vụ của các bạn được tốt hơn. Các ứng viên nên có những tìm hiểu tốt hơn nữa về những đặc điểm cụ thể của môi trường làm việc như là các chính sách / phúc lợi dành cho nhân viên. Đồng thời, tư vấn viên cũng nên tập trung hơn nữa vào vấn đề thỏa thuận lương cũng như các quyền lợi khác, nâng cao hiểu biết về mặt bằng lương chung của các ngành mà ứng viên sẽ làm việc.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page