Lê Huỳnh Minh Thụy Lê Huỳnh Minh Thụy - N/A
MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY LIMITED
Ho Chi Minh
Search
29 Dec, 2016


Tôi hài lòng với dịch vụ và nhân viên của HR2B. Họ có tinh thần hợp tác, chuyên nghiệp và luôn đúng hạn. Những lợi ich mà họ mang lại cho công ty chúng tôi thật đáng ghi nhận và trân trọng.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page