Lê Huỳnh Minh Thụy Lê Huỳnh Minh Thụy - N/A
MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY LIMITED
Ho Chi Minh
Search
29 Dec, 2016


Tôi hài lòng với dịch vụ và nhân viên của HR2B. Họ có tinh thần hợp tác, chuyên nghiệp và luôn đúng hạn. Những lợi ich mà họ mang lại cho công ty chúng tôi thật đáng ghi nhận và trân trọng.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page