Kesavan Kesavan - SRV Engineer
Diagraph
TP. Hồ Chí Minh
Staffing
13 Apr, 2016


Nhân viên của HR2B rất xuất sắc, chuyên nghiệp. Hãy tuyển dụng một người như cô ấy.


Hữu ích?
1 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page