Judy Wang Judy Wang - Giám đốc tài chính và nhân sự
Công ty Exxel Outdoors Trung Quốc
Trung Quốc
Payroll
14 Dec, 2018


Những phản hồi nhanh chóng của các bạn giúp chúng tôi cải thiện hiệu quả công việc rất nhiều. Cảm ơn tất cả các dịch vụ và sự hỗ trợ mà các bạn mang lại. Chúng tôi rất trân trọng những điều này.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page