Judy Wang Judy Wang - Giám đốc tài chính và nhân sự
Công ty Exxel Outdoors Trung Quốc
Trung Quốc
Payroll
14 Dec, 2018


Những phản hồi nhanh chóng của các bạn giúp chúng tôi cải thiện hiệu quả công việc rất nhiều. Cảm ơn tất cả các dịch vụ và sự hỗ trợ mà các bạn mang lại. Chúng tôi rất trân trọng những điều này.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page