Jolene Chong Jolene Chong - HR Generalist
Polycom
TP. Hồ Chí Minh
Staffing
13 Apr, 2016


Chất lượng dịch vụ của HR2B rất tốt.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page