Jessica Ha Dao Jessica Ha Dao - Chief Representative
Customer Community Services
Ho Chi Minh
Payroll
14 Jul, 2016


 Chúng tôi đã tìm đuợc một dịch vụ phù hợp với nhu cầu của chúng tôi


Hữu ích?
1 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page