Jati Jati - Quản trị dự án
Công ty Norconsult Telematics
Other
Other
21 Dec, 2018


Tôi đã làm việc với Ms Hoàng trong nhiều năm và tôi hài lòng với dịch vụ mà cô ấy mang lại.
Trong tương lai, nếu tôi có cơ hội khác làm dự án ở Việt Nam, tôi sẽ tiếp tục hợp tác lại với cô ấy.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội Candidate
Giám đốc PR
Bà Đỗ Mai Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page