Jati Jati - Quản trị dự án
Công ty Norconsult Telematics
Other
Other
21 Dec, 2018


Tôi đã làm việc với Ms Hoàng trong nhiều năm và tôi hài lòng với dịch vụ mà cô ấy mang lại.
Trong tương lai, nếu tôi có cơ hội khác làm dự án ở Việt Nam, tôi sẽ tiếp tục hợp tác lại với cô ấy.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page