Jati Jati - Quản trị dự án
Công ty Norconsult Telematics
Other
Other
21 Dec, 2018


Tôi đã làm việc với Ms Hoàng trong nhiều năm và tôi hài lòng với dịch vụ mà cô ấy mang lại.
Trong tương lai, nếu tôi có cơ hội khác làm dự án ở Việt Nam, tôi sẽ tiếp tục hợp tác lại với cô ấy.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page