Jane Isaacs Jane Isaacs - Director General
ABMEC
TP. Hồ Chí Minh
Staffing
13 Apr, 2016


Dịch vụ của HR2B rất hiệu quả. Các nhân viên được cử sang làm việc luôn thân thiện, tốt bụng, đúng giờ, tiếng Anh tốt. Họ tuyệt vời, luôn giữ cho gian hàng luôn sạch sẽ, ngăn nắp. Họ thật đáng yêu.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page