HSU YU YU HSU YU YU - Sales Director
CMC Company
TP. Hồ Chí Minh
Staffing
13 Apr, 2016


Tôi đã gửi yêu cầu tuyển 1 thông dịch viên vào tuần trước. Tuy nhiên, do hệ thống bị lỗi nên yêu cầu của tôi không đến đươc với HR2B và bị hủy. Thật may, Phương Đặng đã giúp tôi thiết lập lại yêu cầu vào phút cuối trước khi bắt đầu hội chợ. Xin cám ơn!


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page