HSU YU YU HSU YU YU - Sales Director
CMC Company
TP. Hồ Chí Minh
Staffing
13 Apr, 2016


Tôi đã gửi yêu cầu tuyển 1 thông dịch viên vào tuần trước. Tuy nhiên, do hệ thống bị lỗi nên yêu cầu của tôi không đến đươc với HR2B và bị hủy. Thật may, Phương Đặng đã giúp tôi thiết lập lại yêu cầu vào phút cuối trước khi bắt đầu hội chợ. Xin cám ơn!


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page