HSU YU YU HSU YU YU - Sales Director
CMC Company
TP. Hồ Chí Minh
Staffing
13 Tháng tư 2016


Tôi đã gửi yêu cầu tuyển 1 thông dịch viên vào tuần trước. Tuy nhiên, do hệ thống bị lỗi nên yêu cầu của tôi không đến đươc với HR2B và bị hủy. Thật may, Phương Đặng đã giúp tôi thiết lập lại yêu cầu vào phút cuối trước khi bắt đầu hội chợ. Xin cám ơn!


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page