HSU YU YU HSU YU YU - Sales Director
CMC Company
TP. Hồ Chí Minh
Staffing
13 Apr, 2016


Tôi đã gửi yêu cầu tuyển 1 thông dịch viên vào tuần trước. Tuy nhiên, do hệ thống bị lỗi nên yêu cầu của tôi không đến đươc với HR2B và bị hủy. Thật may, Phương Đặng đã giúp tôi thiết lập lại yêu cầu vào phút cuối trước khi bắt đầu hội chợ. Xin cám ơn!


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page