Hong Thi Quynh Giao Hong Thi Quynh Giao - Proximity Development Partner
Michelin Vietnam
Hồ Chí Minh
Staffing
26 Tháng mười hai 2019


HR2B knows how to manage professionals not only in searching potential profile but also in staffing operation. More than 5 years working with you, we ally enjoy of a great ethic, professionalism, respect, and quality. We strongly believe your partner along with Michelin business in Vietnam.

HR2B không chỉ biết cách quản lý chuyên nghiệp trong dịch vụ tuyển dụng nhân sự cao cấp mà còn trong hoạt động thuê ngoài nhân sự.  Với hơn 5 năm hợp tác, chúng tôi quan tâm đến tính trung thực, tích cách chuyên nghiệp, tôn trọng và chất lượng. Chúng tôi luôn tin tưởng HR2B là đối tác cùng Michelin tại Việt Nam.Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page