Hồng Thị Quỳnh Giao Hồng Thị Quỳnh Giao - Office & SP Management
Michelin Vietnam
Hồ Chí Minh
Staffing
01 Apr, 2016


1. HR2B rất thấu hiểu về nhu cầu của khách hàng và gửi nhiều ứng viên tiềm năng.
2. Chúng tôi mong muốn dịch vụ của HR2B sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn nữa và trở thành đối tác chiến lược của chúng tôi.


Hữu ích?
3 1
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page