Ho Tien Loi Ho Tien Loi - .
.
.
Candidate
09 Jul, 2015


Mọi điều với tôi hiện vẫn ổn. Trước đây tôi đã từng hợp tác với HR2B và tôi hiểu cách làm việc của các bạn. Và tôi nghĩ mọi chuyện của tôi đến giờ vẫn rất ổn.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page