Edi Edi - Đối tác kinh doanh nguồn nhân lực
Công ty ShopBack Việt Nam
Hồ Chí Minh
Payroll
13 Dec, 2018


Gửi Xuân Hải,
Tôi muốn gửi cho bạn một bức thư ngắn để cảm ơn bạn về dịch vụ Tính lương hoàn hảo mà bạn đang cung cấp cho chúng tôi. Bạn rất dễ thương, chủ động, phản hồi nhanh chóng và nhất quán. Tôi rất vui khi được làm việc với bạn và nhóm của bạn.
Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục có một sự hợp tác tốt. Chúc bạn và công ty của bạn có một thành công lớn trong năm 2018 và những thành tựu lớn hơn trong năm tới 2019.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page