Edi Edi - Đối tác kinh doanh nguồn nhân lực
Công ty ShopBack Việt Nam
Hồ Chí Minh
Payroll
13 Dec, 2018


Gửi Xuân Hải,
Tôi muốn gửi cho bạn một bức thư ngắn để cảm ơn bạn về dịch vụ Tính lương hoàn hảo mà bạn đang cung cấp cho chúng tôi. Bạn rất dễ thương, chủ động, phản hồi nhanh chóng và nhất quán. Tôi rất vui khi được làm việc với bạn và nhóm của bạn.
Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục có một sự hợp tác tốt. Chúc bạn và công ty của bạn có một thành công lớn trong năm 2018 và những thành tựu lớn hơn trong năm tới 2019.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page