Du Ngoc Chau Du Ngoc Chau - .
.
.
Candidate
09 Jul, 2015


Dịch vụ tuyển dụng của HR2B rất tốt. Luôn hỗ trợ và quan tâm đến ứng viên trong suốt quá trình dự tuyển cũng như sau khi ứng tuyển công việc thành công


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page