Doan Pham Doan Pham - Giám sát Nguồn nhân lực
UPS
HCMC
Payroll
20 Dec, 2016


Đang nhận được một dịch vụ tốt, đáng tin cậy trong lịnh vực Tư vấn Nhân sự từ Ms. Xuan Uyên


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page