Do Thi Thuy Van Do Thi Thuy Van - Admin Assistant
NR Electric International Company Limited
HaNoi
Staffing
10 Tháng tám 2020


Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B. Nhân viên tư vấn luôn hỗ trợ và đưa ra lời khuyên kịp thời khi cần thiết. Tôi sẵn sàng giới thiệu dịch vụ thuê ngoài nhân sự cho bạn bè.


Hữu ích?
1 0
 
 


Liên quan

HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tốt, hỗ trợ kịp thời
Cliff Fong - Nord-Lock Pte Ltd
Hồ Chí Minh SearchShare on network
Top page