Do THi Hoang Do THi Hoang - Giám Đốc Tài Chính
Amec Foster Wheeler Power Vietnam LLC
HaNoi
Payroll
27/12/2016


Nhân viên HR2B rất tốt và luôn hỗ trợ về mọi mặt. Cụ thể, HR2B đã và đang giúp đỡ chúng tôi quản lý tiền lương cho nhân viên, đặc biệt là các công việc hành chính (thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, báo cáo hóa đơn, và những thủ tục khác). Tôi vô cùng vui lòng giới thiệu HR2B đến bất cứ ai có nhu cầu và tôi cũng sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của HR2B trong tương lai. 


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page