Do THi Hoang Do THi Hoang - Giám Đốc Tài Chính
Amec Foster Wheeler Power Vietnam LLC
HaNoi
Payroll
27 Dec, 2016


Nhân viên HR2B rất tốt và luôn hỗ trợ về mọi mặt. Cụ thể, HR2B đã và đang giúp đỡ chúng tôi quản lý tiền lương cho nhân viên, đặc biệt là các công việc hành chính (thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, báo cáo hóa đơn, và những thủ tục khác). Tôi vô cùng vui lòng giới thiệu HR2B đến bất cứ ai có nhu cầu và tôi cũng sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của HR2B trong tương lai. 


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page