Do THi Hoang Do THi Hoang - Giám Đốc Tài Chính
Amec Foster Wheeler Power Vietnam LLC
HaNoi
Payroll
27 Dec, 2016


Nhân viên HR2B rất tốt và luôn hỗ trợ về mọi mặt. Cụ thể, HR2B đã và đang giúp đỡ chúng tôi quản lý tiền lương cho nhân viên, đặc biệt là các công việc hành chính (thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, báo cáo hóa đơn, và những thủ tục khác). Tôi vô cùng vui lòng giới thiệu HR2B đến bất cứ ai có nhu cầu và tôi cũng sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của HR2B trong tương lai. 


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page