Do THi Hoang Do THi Hoang - Giám Đốc Tài Chính
Amec Foster Wheeler Power Vietnam LLC
HaNoi
Payroll
27 Dec, 2016


Nhân viên HR2B rất tốt và luôn hỗ trợ về mọi mặt. Cụ thể, HR2B đã và đang giúp đỡ chúng tôi quản lý tiền lương cho nhân viên, đặc biệt là các công việc hành chính (thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, báo cáo hóa đơn, và những thủ tục khác). Tôi vô cùng vui lòng giới thiệu HR2B đến bất cứ ai có nhu cầu và tôi cũng sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của HR2B trong tương lai. 


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page