Đỗ Ngọc Anh Thơ Đỗ Ngọc Anh Thơ - Giám đốc Nhân sự
GFK Retail and Technology Vietnam
Hồ Chí Minh
Search
04 Nov, 2014


Chúng tôi rất đánh giá cao việc nhà tuyển dụng phản hồi nhanh chóng, luôn sẵn sàng trong thời gian ngắn và nhiệt tình đáp ứng các yêu cầu tìm kiếm của chúng tôi một cách kịp thời.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page