Desmond Koh Desmond Koh - HR đối tác kinh doanh
Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế
Payroll
03 Jan, 2019


Accommodating business partner, professional and good follow up, good work experience. Thank you.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
Giám đốc khu vực
Ông Nguyễn Minh Thông - Công ty Jetstar Airways
Quốc tế PayrollShare on network
Top page