Đào Thúy Vân Đào Thúy Vân - Giám Đốc Nhân Sự
AON Việt Nam
Hà Nội - Việt Nam
Search
15 Aug, 2013


HR2B nổi trội về dịch vụ khách hàng nhanh chóng, lịch thiệp với chất lượng xuất sắc. Tôi không bao giờ do dự về việc hợp tác với HR2B.Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page