Daniel Darnell Daniel Darnell - _
Manufacturing company out of WI, USA
USA
Staffing
16 Mar, 2016


Tôi rất hài lòng với dịch vụ do HR2B cung cấp. Các bạn nhân viên luôn đảm bảo thời gian, chuyên nghiệp và rất hiểu biết. Chúng tôi không cần phải kiểm tra năng lực của các ứng viên khi họ làm việc cho chúng tôi. Quả thật, HR2B đã hỗ trợ cho bộ máy nhân sự của chúng tôi đạt được thành công.

Tôi chỉ có duy nhất một đề nghị về việc biên soạn và cung cấp số liệu thống kê về mức lương cho các vị trí, tại các khu vực nhất định. Mỗi một ứng viên có một đề nghị về mức lương của mình, điều này là rất tốt, nhưng nó cũng rất khó khăn để biết mức lương ấy liệu đã phù hợp với vị trí của chúng ta cần tuyển so với khu vực hay chưa. Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page