Daniel Darnell Daniel Darnell - _
Manufacturing company out of WI, USA
USA
Staffing
16 Mar, 2016


Tôi rất hài lòng với dịch vụ do HR2B cung cấp. Các bạn nhân viên luôn đảm bảo thời gian, chuyên nghiệp và rất hiểu biết. Chúng tôi không cần phải kiểm tra năng lực của các ứng viên khi họ làm việc cho chúng tôi. Quả thật, HR2B đã hỗ trợ cho bộ máy nhân sự của chúng tôi đạt được thành công.

Tôi chỉ có duy nhất một đề nghị về việc biên soạn và cung cấp số liệu thống kê về mức lương cho các vị trí, tại các khu vực nhất định. Mỗi một ứng viên có một đề nghị về mức lương của mình, điều này là rất tốt, nhưng nó cũng rất khó khăn để biết mức lương ấy liệu đã phù hợp với vị trí của chúng ta cần tuyển so với khu vực hay chưa. Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page