Daniel Darnell Daniel Darnell - _
Manufacturing company out of WI, USA
USA
Staffing
16 Tháng ba 2016


Tôi rất hài lòng với dịch vụ do HR2B cung cấp. Các bạn nhân viên luôn đảm bảo thời gian, chuyên nghiệp và rất hiểu biết. Chúng tôi không cần phải kiểm tra năng lực của các ứng viên khi họ làm việc cho chúng tôi. Quả thật, HR2B đã hỗ trợ cho bộ máy nhân sự của chúng tôi đạt được thành công.

Tôi chỉ có duy nhất một đề nghị về việc biên soạn và cung cấp số liệu thống kê về mức lương cho các vị trí, tại các khu vực nhất định. Mỗi một ứng viên có một đề nghị về mức lương của mình, điều này là rất tốt, nhưng nó cũng rất khó khăn để biết mức lương ấy liệu đã phù hợp với vị trí của chúng ta cần tuyển so với khu vực hay chưa. Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page