Dai Nguyen Dai Nguyen - Customer Service Senior Manager
VIETNAM FAN JSC (Groupe SEB)
Ho Chi Minh
Candidate
06 Jun, 2017


Xin vui lòng chấp nhận sự biết ơn chân thành của tôi đối với việc cung cấp và hỗ trợ của bạn trong suốt quá trình phỏng vấn trên con đường sự nghiệp của tôi.
Cách bạn cung cấp thông tin đầy đủ cho tôi biết bạn đã quan tâm đến ứng viên bằng kinh nghiệm và nỗ lực cao của mình.
Với cách tư vấn giỏi của bạn, tôi đã đạt được vị trí mới trong công ty mới. Tôi xin chân thành cảm ơn và mong muốn được làm việc thân thiết hơn nữa.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page