Công ty Niro Ceramic Việt Nam Công ty Niro Ceramic Việt Nam - Quản lý nguồn nhân lực
Bà Võ Thị Kiều Trinh
Hồ Chí Minh
Search
01 Jul, 2019


Thay mặt công ty TNHH Niro Ceramic ( Việt Nam ), em rất cảm ơn vì sự hỗ trợ nhiệt tình cũng như theo sát ứng viên của chị trong suốt thời gian qua.

Em mong được tiếp tục hợp tác với HR2B trong thời gian tiếp theo.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page