Cliff Fong Cliff Fong - General Manager, S.E.A
Nord-Lock Pte Ltd
Hồ Chí Minh
Search
29 Tháng mười hai 2019


HR2B cung cấp dịch vụ tốt, hỗ trợ kịp thời và bảo đảm khách hàng biết được thị trường việc làm và luật lao động tại Việt Nam.

 


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page