Bùi Sơn Hải Bùi Sơn Hải - Giám Đốc Nhân Sự
InfraRisk
Hồ Chí Minh - Việt Nam
Payroll
15 Aug, 2013


HR2B mang đến những dịch vụ xuất sắc. Tôi có thể tập trung vào công việc hàng ngày mà không phải lo đến các vấn đề về Nhân sự nữa. Hơn nữa, dịch vụ tuyển dụng của HR2B cực kỳ tốt. Các ứng viên do HR2B giới thiệu luôn có chất lượng hàng đầu.


Hữu ích?
3 3
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page