Betty Samuel Betty Samuel - Giám đốc
Công ty Trendtecs
Hồ Chí Minh
Payroll
20 Dec, 2018


Thư rất nhiệt tình hỗ trợ và phản hồi với chúng tôi nhanh chóng. Chũng tôi rất hài lòng với dịch vụ của các bạn. Cảm ơn HR2B.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page