Betty Samuel Betty Samuel - Giám đốc
Công ty Trendtecs
Hồ Chí Minh
Payroll
20 Dec, 2018


Thư rất nhiệt tình hỗ trợ và phản hồi với chúng tôi nhanh chóng. Chũng tôi rất hài lòng với dịch vụ của các bạn. Cảm ơn HR2B.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội Candidate
Giám đốc PR
Bà Đỗ Mai Anh - Công ty Lotte Card
Hà Nội CandidateShare on network
Top page