Betty Samuel Betty Samuel - Giám đốc
Công ty Trendtecs
Hồ Chí Minh
Payroll
20 Dec, 2018


Thư rất nhiệt tình hỗ trợ và phản hồi với chúng tôi nhanh chóng. Chũng tôi rất hài lòng với dịch vụ của các bạn. Cảm ơn HR2B.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page