Bà Vu Tinh Bà Vu Tinh - Nhân viên điều hành
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế CMB
Hà Nội
Search
03 Oct, 2018


Tôi rất hài lòng với các ứng viên từ HR2B, công ty của bạn thực sự có một đội ngũ tư vấn viên tuyệt vời, các bạn đã thành công mang đến dịch vụ tư vấn tuyển dụng tuyệt vời.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page