Bà Vũ Thị Hồng Yến Bà Vũ Thị Hồng Yến - Trưởng phòng nhân sự
Công ty Amore Pacific
Hồ Chí Minh
Search
03 Oct, 2018


1. Chất lượng dịch vụ: Tốt.
2. Thái độ phục vụ của tư vấn viên: Nhiệt tình.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Nghiên cứu viên
Bà Phương Trần - Công ty Yello Story
Hồ Chí Minh Search
Giám đốc tài chính
Ông Kim Joon Seong - Công ty Posco Daewoo Viêt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự
Bà Hồng Trần - Công ty Semco Việt Nam
Hồ Chí Minh Search
Nhân sự tổng hợp II
Bà Trần Đình Thảo - Công ty First solar
Hồ Chí Minh Candidate
Kỹ sư bán hàng
Ông Từ Hồ Nam - Công ty Rieckermann
Hồ Chí Minh CandidateShare on network
Top page