Bà Tuyết Bà Tuyết - Phó Giám Đốc
Công ty Pranda Việt Nam
Hồ Chí Minh
Search
03 Oct, 2018


Cảm ơn quá trình tuyển dụng rất hiệu quả của công ty đã giúp chúng tôi hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh và nhân sự


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page