Bà Tuyết Bà Tuyết - Phó Giám Đốc
Công ty Pranda Việt Nam
Hồ Chí Minh
Search
03 Oct, 2018


Cảm ơn quá trình tuyển dụng rất hiệu quả của công ty đã giúp chúng tôi hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh và nhân sự


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page