Bà Trương Thị Thu Hà Bà Trương Thị Thu Hà - Quản trị viên
Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội
Payroll
09 Jan, 2019


Good Service with dynamic staffs team.

We are pleased with your service.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế Payroll
Giám đốc khu vực
Ông Nguyễn Minh Thông - Công ty Jetstar Airways
Quốc tế PayrollShare on network
Top page