Bà Trần Thị Thu Nguyệt Bà Trần Thị Thu Nguyệt - Quản lý
Công ty ReStaff
Hồ Chí Minh
Search
27 Jun, 2018


Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ chị My. Chị ấy giúp chúng tôi tuyển dụng thành công 2 ứng viên tốt chỉ trong thời gian ngắn và nhận phản hồi ngay lập tức khi cần, nắm bắt tốt.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page