Bà Trần Thị Thu Nguyệt Bà Trần Thị Thu Nguyệt - Quản lý
Công ty ReStaff
Hồ Chí Minh
Search
27 Jun, 2018


Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ chị My. Chị ấy giúp chúng tôi tuyển dụng thành công 2 ứng viên tốt chỉ trong thời gian ngắn và nhận phản hồi ngay lập tức khi cần, nắm bắt tốt.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page