Bà Trần Thị Hoa Bà Trần Thị Hoa - Chuyên viên nhân sự
Công ty ThyssenKrupp Materials Việt Nam
Hà Nội
Candidate
03 Oct, 2018


Đội ngũ HR2B rất xuất sắc. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đặc biệt là anh Trường, anh ấy đã hỗ trợ và đưa cho tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích trong và ngay cả sau quá trình ứng tuyển của tôi.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page