Bà Trần Thanh Ngọc Hương Bà Trần Thanh Ngọc Hương - Nhân viên điều hành
Công ty GSW
Hà Nội
Search
02 May, 2018


Rất cảm ơn Mr.Trung vì những điều chia sẻ tuyệt vời về những vấn đề nội bộ của chúng tôi cũng như các thông tin về thị trường hiện nay.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page