Bà Trần Thanh Ngọc Hương Bà Trần Thanh Ngọc Hương - Nhân sự điều hành
Công ty Gras Savoye
Hà Nội
Search
05 Mar, 2018


Cám ơn sự hỗ trợ to lớn từ HR2B đến GSW. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn trong việc tìm kiếm ứng viên phù hợp cho công ty chúng tôi. Các ứng viên của HR2B rất tốt và hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều ứng viên tiềm năng nữa trong tương lai.
Chúng tôi đánh giá cao HR2B vì những dịch vụ tuyệt vời của họ. Nhờ tư vấn viên của HR2B, công ty chúng tôi đã tuyển được nhiều vị trí quan trọng. Cám ơn đội ngũ HR2B rất nhiều.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page