Bà Trần Ngọc Thanh Vân Bà Trần Ngọc Thanh Vân - Trưởng phòng Nhân sự và Hành chính
Công ty Flame Media
Hà Nội
Candidate
03 Oct, 2018


Tôi sẽ giới thiệu HR2B cho bạn bè và các đối tác kinh doanh của tôi, nếu họ có nhu cầu về tuyển dụng và nguồn nhân lực.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page