Bà Trần Ngọc Thanh Vân Bà Trần Ngọc Thanh Vân - Trưởng phòng Nhân sự và Hành chính
Công ty Flame Media
Hà Nội
Candidate
03 Oct, 2018


Tôi sẽ giới thiệu HR2B cho bạn bè và các đối tác kinh doanh của tôi, nếu họ có nhu cầu về tuyển dụng và nguồn nhân lực.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page