Bà Trần Huyền Trang Bà Trần Huyền Trang - Nhân viên phòng Nhân sự
Công ty TKIS Việt Nam
Hà Nội
Search
02 May, 2018


Tối rấ hài lòng với những ứng viên của HR2B, công ty bạn thật sự có một đội ngũ tuyệt với, những người đã thành công khi mang đến dịch vụ hoàn hảo. Đặc biệt gửi lời cảm ơn tới TrungNguyen


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page